NØVLING SAMRÅD

Formand Kirsten Kjølby - Tlf. 51 18 03 47
Kasserer Martin G. Jensen - Tlf. 51 38 29 92

Nøvling Samråd er en paraply organisation for alle foreninger i Nøvling.

Samrådets formål er:

– at medvirke til at gøre Nøvling til en attraktiv by at bo og leve i.
– at aktivere byens borgere, institutioner og foreninger til en fælles indsats for byen.
– at synliggøre byens aktiviteter
– at etablere og koordinere samarbejdsrelationer mellem byens foreninger og institutioner m. fl.
– at være talerør i forhold til kommunale myndigheder - på baggrund af drøftelser med foreninger i byen
– at tage initiativ til debatter om byens udvikling
– at tage initiativ til arrangementer og andre aktiviteter for byens borgere

På nuværende tidspunkt har følgende foreninger valgt at være aktive i Samrådet:

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nøvling Borgerforening
Formand Søren Lausten - Tlf. 23 36 26 65
Næstformand Michael Egelund Guldbæk
Bestyrelsesmedlem Bjarke Sørensen
Kasserer Anne-Marie Østergaard Nielsen - Tlf. 22 48 48 05 (med i samrådet)
Sekretær Marie Bergmann
Suppleant Michael Nørgaard Olesen
Suppleant Lotte Sørensen - Tlf. 20 13 62 90

STØT BORGERFORENINGEN I DERES ARBEJDE I BYEN
OG VÆR MED TIL AT BEVARE ARRANGEMENTER OG FACILITETER
50,- for enlige / 100,- for familier.
Reg. / Konto nr. 9226-2264413683

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nøvling Skole
Skoleleder Anette Møller Kragelund (med i samrådet)
Sekretær Mariane Dohm Børsting - Tlf. 99 82 42 82
DUS og børnehave - Tlf. 98 82 42 89
www.noevling-skole.dk

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nøvling Fodboldklub
Formand Michael Esmann - Tlf. 60 83 46 00
Henriette Pristed - Tlf. 22 64 06 26 (med i samrådet)
www.nfknet.dk

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nøvling Menighedsråd
Præst Lene Riger-Kusk - Tlf. 96 36 66 66
Menighedsrådsmand Kim Christensen
Menighedsråds medlem Oda Huse - Tlf. 24 46 99 11 (med i samrådet)
Graver Jens Sørensen - Tlf. 20 84 14 01
Organist Gitte Rolighed - Mail: gitterolighed@icloud.com
Kirkekontor - Tlf. 98 33 35 52
www.gunderup-noevling-gistrup.dk

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nøvling Forsamlingshus
Formand Jørgen Hansen - Tlf. 40 78 42 92 (med i samrådet)
Udlejer Oda Huse - Tlf. 69 91 13 11
www.novling.dk

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalhistorisk Forening
Ikke repræsenteret i samrådet.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nøvling Vandværk
Formand Martin Jensen - Tlf. 51 38 29 92 (med i samrådet)
Kasserer Martin Jensen - Tlf. 51 38 29 92
www.nøvlingvandværk.dk 

------------------------------------------------------------------------------------------------

ANDRE FORENINGER:

------------------------------------------------------------------------------------------------

NLW
Mathias Huse Jensen - Tlf. 60 45 30 35
Frederik Huse Jensen - Tlf. 60 69 29 62
www.nlw.dk

------------------------------------------------------------------------------------------------

FDF
Kredsleder Helene Huse Jensen - Tlf. 20 10 06 44
Kredsleder Lasse Petersen - Tlf. 25 21 20 33
Kredsleder Kia Thaagaard
www.fdfvisse.dk