Beliggenhed

Nøvling ligger i Aalborg kommune, sydøst for Aalborg, med en afstand på 10 km til Aalborg centrum. Derfor er Nøvling en attraktiv bosætningsmulighed for familier, som ønsker at bo i mere landlige omgivelser i et lille lokalsamfund - og dog tæt på storbyens arbejdspladser og tilbud i øvrigt.

Vest for Nøvling ligger Poulstrup sø og Dall hede, som er et 170 hektar stor fredet naturområde med bakker, søer, moser, overdrev, skov og krat. Et yndet udflugtsmål.
Nordøst for Nøvling ligger Lundby bakker og lundby krat, området har gennem generationer været et af aalborgborgernes foretrukne udflugtsmål. Sydvest for Nøvling ligger den gamle grusgrav, dette område er idag omdannet til skov og eng arealer.

Beboere i Nøvling

Nøvling har både unge og ældre, men det er de unge familier der er flest af i byen.

l Nøvling er der en yderst velfungerende pasnings-garanti med en god dagpleje til de mindste og en særdeles god børnehave til børn inden skolestart og sidst men ikke mindst en skole, hvor faglighed, tryghed og trivsel er fællesnævneren.

Her finder du et rids af Nøvlings historie klik her